آخرین مطالب

رویکردها و اهداف

رویکرد ها و اهداف گردشگری مذهبی و توریسم

رویکرد ها و اهداف صرف زبان دان بودن درانتقال آموزه های دینی کفایت نمی کند. انتقال آموزه های اسلامی به مخاطبینی که پیش زمینه اسلامی و یا هیچ پیش زمینه دینی ندارند، نیازمند بهره گیری از فنون و روش های مناسب می‌باشد. مخاطب شناسی و آشنایی با پیش زمینه های فکری مخاطب، کمک شایانی به ایجاد فضای صمیمی می کند. ... ادامه مطلب »