آخرین مطالب

پذیرش دانشجو

گفتگوی خواندنی با دانش پژوه فعال زبان چینی

گفتگوی خواندنی با دانش پژوه فعال زبان چینی

مکتب اهل بیت(ع)، مکتب و مذهبی قومی، ملیتی و منطقه ای نیست، بلکه مکتبی جهان شمول است که باید با ورود جدی به فضای بین الملل و تربیت مبلغان زباندان، پیام های انسان ساز آن را به گوش جهانیان رساند. البته خوشبختانه حوزه های علمیه پس از انقلاب ا از نظر فعالیت های جانبی و علمی و آموزشی در شرایط ... ادامه مطلب »